Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Phương Đắc (5 bài)
- Vương Uẩn (2 bài)
- Phương Hồi (1 bài)
- Hồ Chi Duật (1 bài)
- Hách Kinh (2 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 21:30 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/11/2007 02:55 bởi Vanachi
Bạch Phác 白樸 (1226-1306) tự Phủ Nhân 甫仁, Thái Tố 太素, hiệu Lan Cốc tiên sinh 蘭谷先生. Ông cùng Quan Hán Khanh 關漢卿, Mã Trí Viễn 馬致遠, Trịnh Quang Tổ 鄭光祖 được coi là Nguyên khúc tứ đại gia.