Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/02/2019 21:43 bởi tôn tiền tử
Biên Cống 邊貢 (1476-1532) tự Đình Thực 廷實, hiệu Hoa Tuyền 華泉, người Lịch Thành (nay thuộc thành phố Tế Nam, Sơn Đông), là văn học gia đời Minh, đỗ tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 9, quan đến Thượng thư bộ Hộ Nam Kinh. Biên Cống sớm đã mang tài danh, xếp trong hàng Tiền thất tử, lại cùng với Lý Mộng Dương, Hà Cảnh Minh, Từ Tinh Khanh được gọi là Hoằng Chính tứ kiệt. Tác phẩm có Biên Hoa Tuyền tập.