Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/02/2019 22:00 bởi tôn tiền tử
Cố Lân 顧璘 (1476-1547) tự Hoa Ngọc 華玉, hiệu Đông Kiều 東橋, là văn học gia đời Minh, người huyện Ngô (nay thuộc Giang Tô), dời đến ở Nam Kinh, tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 9, trải các chức Tri phủ Khai Phong, Tri phủ Đài Châu, Tri châu Đài Châu, Tả bố chính sứ Chiết Giang, Thượng thư bộ Hình Nam Kinh. Thơ ông học Đường thi, ban đầu cùng với người làng là Trần Nghi, Vương Vĩ được gọi là Kim Lăng tam tuấn. Sau này Chu Ứng nổi lên được gọi là Tứ đại gia, lại xướng hoạ rất thân với nhóm Lý Mộng Dương, Hà Cảnh Minh. Tên được xếp vào Thập tài tử. Tác phẩm có Phủ tương cảo, Sơn trung tập, Bằng kỷ tập, Tức viên tồn cảo.