酬程延秋夜即事見贈

長簟迎風早,
空城澹月華。
星河秋一雁,
砧杵夜千家。
節候看應晚,
心期臥亦賒。
向來吟秀句,
不覺已鳴鴉。

 

Thù Trình Diên thu dạ tức sự kiến tặng

Trường điệm nghinh phong tảo,
Không thành đạm nguyệt hoa.
Tinh hà thu nhất nhạn,
Châm chử dạ thiên gia.
Tiết hậu khán ưng vãn,
Tâm kỳ ngoạ diệc xa.
Hướng lai ngâm tú cú,
Bất giác dĩ minh nha.

 

Dịch nghĩa

Chiếu tre dài nghinh đón gió đến sớm
Thành không bàng bạc ánh trăng
Dải Ngân Hà có một con chim nhạn bay trong mùa thu
Hàng ngàn nhà ban đêm đang đập áo trên bàn giặt
Xem thời tiết khí trời có vẻ trễ lắm rồi
Trong lòng có kỳ hẹn giấc ngủ đã quá xa vời
Trước giờ ngâm nga những câu thơ hay
Bất giác mà đã tới giờ quạ kêu (trời sáng)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chiếu tre hóng gió bữa nay
Thành hoang lặng lẽ in đầy hoa trăng
Sông Ngân nhạn báo thu sang
Tiếng chày đập vải rộn vang nghìn nhà
Xem chừng tiết đẹp sắp qua
Lòng riêng đã hẹn liệu mà nghỉ ngơi
Thơ hay cứ mải ngâm hoài
Biết đâu thảng thốt phía ngoài quạ kêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiếu tre dài trải nghinh gió tới
Thành vắng hoe vời vợi ánh trăng
Ngân hà một nhạn bay ngang
Nhà nhà giặt áo âm vang tiếng chày
Xem thời tiết thu nay đã muộn
Hẹn làm thơ chẳng muốn ngủ ngay
Mải mê ngâm đọc thơ hay
Chẳng dè quạ đã báo ngày vừa lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trải chiếu dài đón gió qua
Thành vắng lặng ánh trăng tà.
Thu ngân hà bóng nhạn chiếc
Tiếng chày giặt đêm ngàn nhà.
Thu đã muộn xem thời tiết
Thơ cú đẹp mãi ngâm nga
Ngồi nấn ná lòng hẹn viết
Chẳng ngờ quạ báo sáng ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếu tre đón gió sớm qua đây,
Bàng bạc thành không trăng sáng đầy.
Ngân Hán nhạn thu bay dọc dải,
Ngàn nhà đêm đập áo bằng chày.
Khí trời thời tiết xem còn muộn,
Giấc ngủ hẹn kỳ chẳng có ngay.
Ngâm vịnh trước giờ thơ vận đẹp,
Tới giờ quạ báo kêu sang ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời