10/12/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch mã
白馬

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 12:30

 

Nguyên tác

白馬紫連錢,
嘶鳴丹闕前。
聞珂自蹀躞,
不要下金鞭。

Phiên âm

Bạch mã tử liên tiền,
Tê minh đơn khuyết tiền.
Văn kha tự điệp tiệp,
Bất yếu há kim tiên.

Dịch nghĩa

Ngựa trắng được trang sức với nhiều đồng tiền màu tía,
Hí lớn trước cung son.
Nghe tiếng ngọc kha rung lên là nó chạy,
Khỏi phải ra roi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa trắng được đeo tiền trang sức
Trước cung son háo hức hí hoài
Ngọc kha nghe tiếng bước dài
Chẳng cần phải quất như loài ngựa ngu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Bạch mã