Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Kết (9 bài)
- Giả Chí (15 bài)
- Tư Không Thự (15 bài)
- Tiêu Dĩnh Sĩ (1 bài)
- Hoàng Phủ Nhiễm (18 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/03/2007 17:56 bởi Vanachi
Dương quý phi 楊貴妃 (719-756) là một cung phi của Đường Minh Hoàng. Nàng được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, tên thật là Dương Ngọc Hoàn 楊玉環, sinh ở tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng năm 719. Nàng là con út trong số bốn người con gái của một vị quan tư hộ đất Thục Chân. Gia đình này nguyên gốc ở một quận nhỏ thuộc Trung Đông, là Hoà Âm đến đây lập nghiệp. Cha là Dương Huyền Diễn thuộc dòng khá giả vì tổ phụ từng làm thứ sử tại quận Kim. Ngọc Hoàn có sắc đẹp được ví là “tu hoa”, nghĩa là khiến hoa phải xấu hổ. Tương truyền nàng là một người khá mập mạp. Lý Bạch có ba bài Thanh bình điệu ca tụng sắc đẹp của Ngọc Hoàn. Tuy nhiên, khi theo Minh Hoàng chạy nạn vào Thục, qua gò Mã Ngôi, tướng sĩ dừng lại đòi giết nàng mới chịu đi tiếp, thượng hoàng đành làm ngơ cho chúng làm.