Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Phủ Nhiễm (18 bài)
- Giả Chí (15 bài)
- Bùi Địch (23 bài)
- Lưu Yến (1 bài)
- Sầm Tham (61 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/01/2009 23:09 bởi hongha83
Tiêu Dĩnh Sĩ 蕭穎士 (717-767) quê ở Lan Lăng, tỉnh Sơn Đông, tự là Mậu Đĩnh. Con cháu vua nước Lương. Năm 735 (Khai Nguyên 20) đỗ tiến sĩ, làm chức Bí thư, Chính tự rồi Tập hiền hiệu lý. Vì trái ý tể tướng Lý Lâm Phủ nên bị biếm làm Tham quân Quảng Lăng. Sau khi Lý Lâm Phủ mất, ông được được chuyển làm Tham quân phủ Hà Nam. Nhưng thấy loạn An Lộc Sơn, Tiêu về ở ẩn núi Thái Thất. Vẫn tham gia việc quân ở Hà Nam, Nam Dương. Sau loạn, ông chuyển sang Dương Châu, Giang Nam rồi lại về bắc sống cuộc đời phóng khoáng. Mất ở Nhữ Nam (Hà Nam). Tiêu là người đề xướng khai thác văn chương cổ trước Hàn Dũ.

Nguồn: Đường thi một thuở/ NXB Văn hoá thông tin, 1999.