Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
9 bài thơ
Tạo ngày 15/07/2006 09:23 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/08/2008 22:39 bởi Vanachi
Nguyên Kết 元結 (719-772), nhà văn đời Đường, tự Thứ Sơn 次山, hiệu Mạn Lang 漫郎, người Hà Nam. Ông khi còn bé không quan tâm, đến 17 tuổi mới hướng vào việc học. Quan Quốc tử ty nghiệp Tô Nguyên Minh tiến cử, ông luận ba chương, được cử làm Hữu kim ngô binh tào tham quân, nhậm chức Giám sát ngự sử, làm Tham mưu cho Tiết độ sứ Sơn nam tây đạo, có công dẹp giặc rồi được chuyển làm Giám sát ngự sử lý hành. Đời vua Đại Tông (Lý Dự 李豫, 726-779), ông nhậm Trước tác lang. Ông mất lúc hơn 50 tuổi, được truy phong Lễ bộ thị lang, thơ 10 quyển.

 

Tuyển tập chung