贈張雲容舞

羅袖動香香不已,
紅蕖嫋嫋秋煙裏。
輕雲嶺上乍搖風,
嫩柳池邊初拂水。

 

Tặng Trương Vân Dung vũ

La tụ động hương hương bất dĩ,
Hồng cừ niểu niểu thu yên lý.
Khinh vân lĩnh thượng sạ dao phong,
Nộn liễu trì biên sơ phất thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Tay áo toả hương thơm, hương ngát mãi,
Hoa sen hồng ẻo lả trong sương thu.
Gió trên đỉnh núi chợt thổi vào đám mây mỏng,
Liễu non rủ bên bờ ao bắt đầu chạm vào mặt nước.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tay áo lụa rung rinh hương bất tận
Đóa sen hồng phơ phất giữa sương thu
Mây đầu núi làn gió lay vương vấn
Cành liễu non chao mặt nước bên hồ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Áo lụa đùa hương hương chẳng tan
Sen hồng phơ phất khói thu lan
Gió lay mây núi vương tình tứ
Liễu biêc hồ bên phất giọng đàn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Áo lụa thướt tha, hương toả bay,
Sen hồng bảng lảng khói thu say,
Mây trên đỉnh núi xuôi theo gió,
Cành liễu xoà buông bóng nước đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ống tay lụa toả hương không ngớt
Trong khói thu tha thướt sen hồng
Nhẹ mây lay gió đầu non
Bên ao liễu nhú nước trong phất hờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo lụa đùa hương hương chẳng phai,
Sen hồng yểu điệu khói thu bay.
Gió lay mây nhẹ tình vương vấn,
Liễu rủ non hồ bên nước say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Áo lụa toả hương hương mãi ngát
Hoa sen hồng phơ phất sương thu
Gió lay mây núi từ từ
Liễu non chạm nước bên bờ ao con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời