江南送李卿

從鶴南飛度楚山,
楚南相見憶秦關。
愿值回風吹羽翼,
早隨陽雁及春還。

 

Giang Nam tống Lý Khanh

Tòng hạc nam phi độ Sở sơn,
Sở nam tương kiến ức Tần quan.
Nguyện trị hồi phong xuy vũ dực,
Tảo tuỳ dương nhạn cập xuân hoàn.

 

Dịch nghĩa

Ông theo cánh hạc tới vùng núi đất Sở này,
Gặp nhau ở phía nam đất Sở lại nhớ nhà đất Tần.
Chúc cho ngọn gió hồi hương nâng cánh nhạn,
Đưa ông sớm trở về kịp mùa xuân.


Lý Khanh tức Lý Ấu Thanh 李幼清, hay Lý Thâm Nguyên 李深源, xuất thân võ tướng, nhậm chức thứ sử Mục Châu, nên cũng được gọi là
Lý Mục Châu 李睦州, bị tiết độ sứ Lý Kỹ 李錡 vu cáo, đổi đi Vĩnh Châu (Linh Lăng), gặp Giả Chí cũng là người lưu đày, nên có qua lại với nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo cánh hạc xuôi nam tới Sở
Gặp ông đây lại nhớ đất Tần
Cầu cho gió nổi nhạn nâng
Đưa ông về kịp mùa xuân nơi nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Theo hạc về nam qua núi Sở
Ải Tần nhớ lúc vượt non xa
Gió đưa cánh én mong về sớm
Năm mới vào xuân kịp đến nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông theo cánh hạc qua miền Sở,
Nam Sở gặp nhau nhớ đất Tần.
Chúc gió hồi hương nâng cánh nhạn,
Đưa ông về sớm kịp mùa xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời