出塞曲

萬里平沙一聚塵,
南飛羽檄北來人。
傳道五原烽火急,
單于昨夜寇西秦。

 

Xuất tái khúc

Vạn lý bình sa nhất tụ trần,
Nam phi vũ hịch bắc lai nhân.
Truyền đạo Ngũ Nguyên phong hoả cấp,
Thiền Vu tạc dạ khấu tây Tần.

 

Dịch nghĩa

Bãi cát dài vạn dặm có một chỗ để cát bụi tụ hội,
Hịch gọi tòng quân bay ở phương nam, có người lên ải bắc.
Lửa trên đài báo nguy của ải Ngũ Nguyên đang báo tin khẩn:
Đêm qua chúa Thiền Vu đã xâm chiếm đất Tần phía tây.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi vạn dặm một nơi tụ cát
Hịch phương nam, phương bắc thêm quân
Ngũ Nguyên lửa báo rần rần
Thiền Bu đã chiếm đất Tần phía tây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn dặm bãi dài cát trắng đùn
Phương nam truyền hịch, bắc thêm quân
Ngũ Nguyên đài lửa tin truyền khẩn
Đêm trước Thiền Vu đã chiếm Tần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm bãi dài cát tụ đây,
Tòng quân Nam hịch bắc lên ngay.
Ngũ Nguyên lửa ải truyền tin khẩn,
Đêm trước Thiền Vu chiếm phía tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời