Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ, 133 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 31/01/2020 20:23 bởi tôn tiền tử
Bùi Khánh Đản là một nhà thơ, dịch giả tại miền Nam Việt Nam. Sau năm 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ. Ông có nhiều thơ đăng trên tạp chí Bách Khoa, và cùng Đỗ Bằng Đoàn xuất bản tập Đường thi trích dịch.

Tác phẩm:
- Đường thi trích dịch (thơ dịch, cùng Đỗ Bằng Đoàn, 1959)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ba Nam chu trung (Sầm Tham)
  7
 2. Bạch Vân tuyền (Bạch Cư Dị)
  12
 3. Bích Giản biệt thự hỉ Hoàng Phủ thị ngự tương phỏng (Lưu Trường Khanh)
  6
 4. Chiêu Quân từ kỳ 2 (Bạch Cư Dị)
  12
 5. Cổ biệt ly (Mạnh Giao)
  19
 6. Cổ ý (Thôi Quốc Phụ)
  9
 7. Cổ ý trình bổ khuyết Kiều Tri Chi (Thẩm Thuyên Kỳ)
  9
 8. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ (Lý Bạch)
  14
 9. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) (Lý Ích)
  22
 10. Dạ túc sơn tự (Lý Bạch)
  13
 11. Dạ túc Thất Bàn lĩnh (Thẩm Thuyên Kỳ)
  9
 12. Du thành nam thập lục thủ - Tặng Đồng Du (Hàn Dũ)
  8
 13. Du Thiếu Lâm tự (Thẩm Thuyên Kỳ)
  4
 14. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch)
  24
 15. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân) (Lưu Vũ Tích)
  6
 16. Dương Quan khúc - Trung thu tác (Tô Thức)
  14
 17. Đăng cao (Đỗ Phủ)
  39
 18. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch)
  22
 19. Đăng Tùng Giang dịch lâu bắc vọng cố viên (Lưu Trường Khanh)
  8
 20. Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ)
  81
 21. Đề Đông Khê công u cư (Lý Bạch)
  12
 22. Đề Lang Sĩ Nguyên Bán Nhật Ngô thôn biệt nghiệp, kiêm trình Lý Trường quan (Tiền Khởi)
  6
 23. Đề Lý Thái Bạch mộ (Mai Chi Hoán)
  2
 24. Điệu cổ (Tiết Phùng)
  3
 25. Độ Tang Càn (Giả Đảo)
  24
 26. Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch)
  21
 27. Giang hành vô đề kỳ 068 - Chỉ xích sầu phong vũ (Tiền Hử)
  5
 28. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành (Lý Bạch)
  30
 29. Hàm Đan đông chí dạ tư gia (Bạch Cư Dị)
  12
 30. Hán Thọ thành xuân vọng (Lưu Vũ Tích)
  7
 31. Hàn thực ký kinh sư chư đệ (Vi Ứng Vật)
  3
 32. Hí tặng Đỗ Phủ (Lý Bạch)
  10
 33. Hiệu Đào Bành Trạch (Vi Ứng Vật)
  8
 34. Hiểu hành Ba Giáp (Vương Duy)
  4
 35. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)
  57
 36. Hỷ kiến ngoại đệ hựu ngôn biệt (Lý Ích)
  10
 37. Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề (Hứa Hồn)
  11
 38. Khiển hoài (Đỗ Mục)
  33
 39. Khúc giang đối tửu (Đỗ Phủ)
  12
 40. Kim Lăng đồ (Vi Trang)
  14
 41. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích)
  35
 42. Kinh Khẩu nhàn cư ký Kinh Lạc hữu nhân (Hứa Hồn)
  3
 43. Kinh Môn đạo hoài cổ (Lưu Vũ Tích)
  5
 44. Kinh Phiếu Mẫu mộ (Lưu Trường Khanh)
  5
 45. Ký tả tỉnh Đỗ thập di (Sầm Tham)
  5
 46. Kỳ Thượng biệt nghiệp (Cao Thích)
  5
 47. Ký Vi tú tài (Lý Quần Ngọc)
  6
 48. Lam Điền khê tạp vịnh - Thạch tỉnh (Tiền Khởi)
  3
 49. Lao Lao đình (Lý Bạch)
  27
 50. Liễu Châu Động Mân (Liễu Tông Nguyên)
  4
 51. Lục Nhai trần (Tiết Phùng)
  3
 52. Lục thuỷ khúc (Lý Bạch)
  19
 53. Lữ du thương xuân (Lý Xương Phù)
  9
 54. Lữ thứ ký Hồ Nam Trương lang trung (Nhung Dục)
  4
 55. Mai vũ (Liễu Tông Nguyên)
  6
 56. Mạt Lăng hoài cổ (Lý Quần Ngọc)
  5
 57. Nam hành biệt đệ (Vi Thừa Khánh)
  26
 58. Ngọc giai oán (Lý Bạch)
  23
 59. Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên (Lưu Trường Khanh)
  6
 60. Oán tình (Lý Bạch)
  29
 61. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)
  77
 62. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh)
  33
 63. Phú đắc mộ vũ tống Lý Tào (Vi Ứng Vật)
  6
 64. Quá Hoành Sơn cố sơn nhân thảo đường (Lưu Trường Khanh)
  5
 65. Quắc Châu hậu đình tống Lý phán quan sứ phó Tấn Giáng đắc thu tự (Sầm Tham)
  6
 66. Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 2 (Giả Chí)
  7
 67. Sơn phòng xuân sự kỳ 2 (Sầm Tham)
  27
 68. Sơn quán (Hoàng Phủ Nhiễm)
  7
 69. Sơn trung dữ u nhân đối chước (Lý Bạch)
  9
 70. Sơn trung vấn đáp (Lý Bạch)
  20
 71. Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương (Hàn Dũ)
  15
 72. Tái thượng khúc kỳ 1 (Lý Bạch)
  8
 73. Tái thượng khúc kỳ 2 (Lý Bạch)
  8
 74. Tảo thu sơn cư (Ôn Đình Quân)
  8
 75. Tạp thi (Thẩm Thuyên Kỳ)
  13
 76. Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng (Lưu Vũ Tích)
  4
 77. Tây cung thu oán (Vương Xương Linh)
  20
 78. Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch)
  34
 79. Thanh bình điệu kỳ 2 (Lý Bạch)
  26
 80. Thanh bình điệu kỳ 3 (Lý Bạch)
  26
 81. Thanh khê bán dạ văn địch (Lý Bạch)
  4
 82. Thiếu niên hành kỳ 1 (Vương Duy)
  14
 83. Thỉnh cáo xuất Xuân Minh môn (Lý Quần Ngọc)
  4
 84. Thu nhật đăng Ngô Công đài thượng tự viễn diểu (Lưu Trường Khanh)
  8
 85. Thu nhật sơn tự hoài hữu nhân (Lưu Thương)
  4
 86. Thu phố ca kỳ 15 (Lý Bạch)
  18
 87. Thù Thôi thập tam thị ngự đăng Ngọc Luỹ sơn tư cố viên kiến ký (Sầm Tham)
  4
 88. Thục trung cửu nhật (Vương Bột)
  18
 89. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03 (Lý Bạch)
  5
 90. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04 (Lý Bạch)
  6
 91. Tịch thứ Vu Di huyện (Vi Ứng Vật)
  8
 92. Tiễn biệt Vương thập nhất nam du (Lưu Trường Khanh)
  11
 93. Tòng quân hành kỳ 1 (Vương Xương Linh)
  15
 94. Tô đài lãm cổ (Lý Bạch)
  18
 95. Tống biệt (Tống quân Nam Phố lệ như ty) (Vương Duy)
  12
 96. Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế (Lý Bạch)
  9
 97. Tống hữu nhân (Lý Bạch)
  24
 98. Tống Lý thiếu phủ biếm Giáp Trung, Vương thiếu phủ biếm Trường Sa (Cao Thích)
  6
 99. Tống Lý trung thừa quy Hán Dương biệt nghiệp (Lưu Trường Khanh)
  8
 100. Tống Nguỵ nhị (Vương Xương Linh)
  10
 101. Tống nhân hoàn kinh (Sầm Tham)
  9
 102. Tống Thôi Cửu (Bùi Địch)
  8
 103. Tống thượng nhân (Lưu Trường Khanh)
  9
 104. Tống Trừ Ung chi Vũ Xương (Lý Bạch)
  3
 105. Tống Trương Tứ (Vương Xương Linh)
  8
 106. Tống xuân từ (Vương Nhai)
  18
 107. Trường An đạo kỳ 1 (Trừ Quang Hy)
  15
 108. Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu)
  18
 109. Trường Can hành kỳ 2 (Thôi Hiệu)
  15
 110. Trường Môn oán kỳ 2 (Lý Bạch)
  7
 111. Trường Sa quá Giả Nghị trạch (Lưu Trường Khanh)
  7
 112. Túc Hoài Phố ức tư không Văn Minh (Lý Đoan)
  4
 113. Tuỳ cung (Thừa hứng nam du bất giới nghiêm) (Lý Thương Ẩn)
  8
 114. Tuý hậu (Vương Tích)
  8
 115. Tự khiển (Lý Bạch)
  17
 116. Tự khuyến (Bạch Cư Dị)
  15
 117. Vãn thứ Lạc Hương huyện (Trần Tử Ngang)
  8
 118. Vấn Lưu thập cửu (Bạch Cư Dị)
  11
 119. Việt nữ từ kỳ 3 (Lý Bạch)
  11
 120. Việt Trung tự cư (Triệu Hỗ)
  5
 121. Vịnh Vũ Hầu (Nguyên Chẩn)
  5
 122. Vọng nguyệt hữu cảm (Bạch Cư Dị)
  8
 123. Vọng Thiên Môn sơn (Lý Bạch)
  8
 124. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn)
  56
 125. Xuân dạ biệt hữu nhân (Trần Tử Ngang)
  14
 126. Xuân dạ hỉ vũ (Đỗ Phủ)
  13
 127. Xuân dạ Lạc thành văn địch (Lý Bạch)
  25
 128. Xuân khuê kỳ 2 (Thôi Đạo Dung)
  4
 129. Xuân nhật tương dục đông quy ký tân cập đệ Miêu Thân tiên bối (Ôn Đình Quân)
  5
 130. Xuân oán (Kim Xương Tự)
  32
 131. Xuân tịch lữ hoài (Thôi Đồ)
  18
 132. Xuân tiêu tự khiển (Lý Thương Ẩn)
  8
 133. Xuân vọng (Đỗ Phủ)
  23