Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 20:28

Gió kép mưa đơn khéo lạc loài
Sầu nay chưa dứt lại sầu mai
Giang san từ buổi lầm tang tóc
Hoa thảo nhiều phen đã thở dài
Sử vẫn đau thêm hồn kẻ khuất
Sách càng khơi mãi hận người trai
Xa trông ảo ảnh đài Hy Vọng
Đương ngả nghiêng trên lớp sóng đời


Nguồn: Tạp chí Bách khoa, số 117, ngày 15-11-1961