Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 20:39

Hò hẹn xuân về, ai hẹn hoa
Sương đêm nép ngọc đón trăng ngà
Mùa dâng, sắc điểm trang trần mộng
Đẹp hiện, hương dồn nhịp lãng ba
Phiến ngọc chơi vơi hồn nhẹ mở
Màn thơ thấp thoáng ý mong hoà
Giữa trời tâm sự đem tâm sự
Ghi nét vàng son bạn với ta


Nguồn: Tạp chí Bách khoa, số 243, ngày 15-2-1967