Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 20:38

Cúi gấm sênh sang nhuộm nắng trời
Hương rừng từng lớp dậy Mùa Tươi
Tơ tri kỷ mắc đường ngang dọc
Vàng cố nhân pha tiếng nói cười
Biển cuốn Đài Thơ trên sóng mắt
Thành nghiêng Lầu Nhạc giữa làn môi
Gió xuân hẹn khách ngoài muôn dặm
Tỏ bóng hoa đương hiện bóng người


Nguồn: Tạp chí Bách khoa, số 361-362, ngày 15-1-1972