28/06/2022 10:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du

Tác giả: Bùi Khánh Đản

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 20:38

 

Cúi gấm sênh sang nhuộm nắng trời
Hương rừng từng lớp dậy Mùa Tươi
Tơ tri kỷ mắc đường ngang dọc
Vàng cố nhân pha tiếng nói cười
Biển cuốn Đài Thơ trên sóng mắt
Thành nghiêng Lầu Nhạc giữa làn môi
Gió xuân hẹn khách ngoài muôn dặm
Tỏ bóng hoa đương hiện bóng người
Nguồn: Tạp chí Bách khoa, số 361-362, ngày 15-1-1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Khánh Đản » Xuân du