Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 20:39

gửi Đ.T.

Năm chục năm thừa, anh với tôi
Thường mơ tay ngắn níu sao trời
Cố quên niềm hận con đường tối
Vẫn thấy lòng thương bóng lá rơi
Sử sách đã lầm ai một hội
Ân tình còn luỵ kẻ đôi nơi
Đèn khuya chép lại trang chìm nổi
Gió lạnh đưa qua tiếng thở dài


Nguồn: Tạp chí Bách khoa, số 241-242, tháng 1-196