Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Hà Mãn Tử (9)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 13:14

河滿子

系馬宮槐老,
持杯店菊黃。
故交今不見,
流恨滿川光。

 

Hà Mãn Tử

Hệ mã cung hoè lão,
Trì bôi điếm cúc hoàng.
Cố giao kim bất kiến,
Lưu hận mãn xuyên quang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trong cung buộc ngựa gốc hoè
Cầm ly quán khách mùa khoe cúc vàng
Người xưa xa cách quan san
Còn đây oán hận mênh mang đất trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gốc hoè già trong cung buộc ngựa
Ngoài quán nâng chén rượu cúc vàng
Người xưa giờ chẳng thấy nàng
Để cho sầu hận sông quang chảy đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoè già buộc ngựa cung xưa
Nâng ly quán rượu bên hoa cúc vàng
Nay trông chẳng thấy cố nhân
Hận này chảy mãi ánh quang sông đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời