Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 10:02

開元後樂

莫奏開元舊樂章,
樂中歌曲斷人腸。
邠王玉笛三更咽,
虢國金車十里香。
一自犬戎生薊北,
便從征戰老汾陽。
中原駿馬搜求盡,
沙苑年來草又芳。

 

Khai Nguyên hậu nhạc

Mạc tấu Khai Nguyên cựu nhạc chương,
Nhạc trung ca khúc đoạn nhân trường.
Bân vương ngọc địch tam canh yết,
Quắc quốc kim xa thập lý hương.
Nhất tự khuyển nhung sinh Kế Bắc,
Tiện tòng chinh chiến lão Phần Dương.
Trung nguyên tuấn mã sưu cầu tận,
Sa Uyển niên lai thảo hựu phương.

 

Dịch nghĩa

Đừng chơi nhạc điệu sau thời Khai Nguyên,
Vì bài ca dựa trên nhạc điệu này làm người ta đau lòng.
Như tiếng sáo ngọc của Bân vương nức nở lúc canh ba,
Về xe vàng của Quắc quốc phu nhân hương thơm bay tới chục dặm.
Từ khi giặc An Sử nổi loạn ở Kế Bắc,
Dân Phần Dương đi chinh chiến đến già vẫn chưa về.
Quốc gia trưng dụng tất cả ngựa tốt,
Sa Uyển bỏ không vài năm đã mọc lại cỏ thơm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhạc cũ Khai Nguyên chớ dạo đàn
Khúc ca trong nhạc gợi đau thương
Canh ba sáo ngọc Bân Vương khóc
Mười dặm xe vàng Quắc Quốc thơm
Từ độ Khuyển Nhung sang Kế Bắc
Đến già chinh chiến ở Phần Dương
Bao nhiêu ngựa tốt gom thâu sạch
Sa Uyển năm nay cỏ ngát hương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sau Khai Nguyên nhạc chớ giao hoà
Đứt ruột người đời lắm khúc ca.
Quắc quốc xe vàng thơm chục dặm
Bân vương sáo ngọc khóc canh ba.
Giặc Nhung Kế Bắc còn từ đó
Chinh chiến Phần Dương mãi tới già.
Nhà nước trưng thu bao ngựa tốt
Năm này cỏ mượt ngát vùng Sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyệt

Đừng đàn khúc nhạc Khai Nguyên,
Nghe lời ca ấy, lòng liền nát tan.
Bân vương, sáo ngọc oán than,
Xe vàng Quắc quốc hương tràn dặm xa.
Giặc nơi Kế Bắc bung ra,
Phần Dương chinh chiến mọi nhà xác xơ.
Trung bguyên, ngựa tốt, vét vơ,
Sang năm, Sa Uyển cỏ giờ ngát hương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau Khai Nguyên đừng chơi nhạc điệu
Vì lời ca làm yếu lòng người
Bân vương sáo ngọc ỉ ôi
Xe vàng Quắc quốc nức trời hương thơm
Từ rợ Khuyển vượt tràn Kế Bắc
Dân Phần Dương chống giặc tới già
Bao nhiêu ngựa tốt đem ra
Bây giờ Sa Uyển toàn là cỏ thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời