23/03/2023 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khai Nguyên hậu nhạc
開元後樂

Tác giả: Tiết Phùng - 薛逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 10:02

 

Nguyên tác

莫奏開元舊樂章,
樂中歌曲斷人腸。
邠王玉笛三更咽,
虢國金車十里香。
一自犬戎生薊北,
便從征戰老汾陽。
中原駿馬搜求盡,
沙苑年來草又芳。

Phiên âm

Mạc tấu Khai Nguyên[1] cựu nhạc chương,
Nhạc trung ca khúc đoạn nhân trường.
Bân vương[2] ngọc địch tam canh yết,
Quắc quốc[3] kim xa thập lý hương.
Nhất tự khuyển nhung[4] sinh Kế Bắc[5],
Tiện tòng chinh chiến lão Phần Dương[6].
Trung nguyên tuấn mã sưu cầu tận,
Sa Uyển[7] niên lai thảo hựu phương.

Dịch nghĩa

Đừng chơi nhạc điệu sau thời Khai Nguyên,
Vì bài ca dựa trên nhạc điệu này làm người ta đau lòng.
Như tiếng sáo ngọc của Bân vương nức nở lúc canh ba,
Về xe vàng của Quắc quốc phu nhân hương thơm bay tới chục dặm.
Từ khi giặc An Sử nổi loạn ở Kế Bắc,
Dân Phần Dương đi chinh chiến đến già vẫn chưa về.
Quốc gia trưng dụng tất cả ngựa tốt,
Sa Uyển bỏ không vài năm đã mọc lại cỏ thơm.

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhạc cũ Khai Nguyên chớ dạo đàn
Khúc ca trong nhạc gợi đau thương
Canh ba sáo ngọc Bân Vương khóc
Mười dặm xe vàng Quắc Quốc thơm
Từ độ Khuyển Nhung sang Kế Bắc
Đến già chinh chiến ở Phần Dương
Bao nhiêu ngựa tốt gom thâu sạch
Sa Uyển năm nay cỏ ngát hương
[1] Niên hiệu của Đường Huyền Tông, từ năm 713 đến năm 742, là thời kỳ cực thịnh của nhà Đường. Sau Khai Nguyên là niên hiệu Thiên Bảo, từ năm 742 đến 756, vua Huyền Tông say mê Dương Quý Phi lơ là việc nước khiến loạn An Sử nổi lên.
[2] Tên Lý Thủ Lễ, anh họ của Huyền Tông.
[3] Em gái của Dương Quý Phi được phong Quắc quốc phu nhân.
[4] Chỉ giặc An Sử.
[5] Tên cửa ải, nay ở phía bắc huyện Kế, tỉnh Hà Bắc.
[6] Tên một huyện trong tỉnh Sơn Tây.
[7] Tên vùng đất giữa sông Lạc và sông Vị, nơi chuyên nuôi ngựa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Phùng » Khai Nguyên hậu nhạc