半醉

水向東流竟不回,
紅顏白髮遞相催。
壯心暗逐高歌盡,
往事空因半醉來。
雲護雁霜籠澹月,
雨連鶯曉落殘梅。
西樓悵望芳菲節,
處處斜陽草似苔。

 

Bán tuý

Thuỷ hướng đông lưu cánh bất hồi,
Hồng nhan bạch phát đệ tương thôi.
Tráng tâm ám trục cao ca tận,
Vãng sự không nhân bán tuý lai.
Vân hộ nhạn sương lung đạm nguyệt,
Vũ liên oanh hiểu lạc tàn mai.
Tây lâu trướng vọng phương phi tiết,
Xứ xứ tà dương thảo tự đài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thẳng đường nước chảy về đông
Tóc xanh đầu bạc theo dòng xuôi mau
Hoan ca mềm chí anh hào
Mộng cao chưa trọn tan vào cuộc say
Mây mờ trăng khuất nhạn bay
Mưa giăng oanh hót mai gầy rụng rơi
Chiều xuân lầu vắng ngậm ngùi
Vời trông tám hướng một trời xanh rêu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước cuộn về đông, có lại đâu!
Xuân xanh, tóc bạc đuổi theo nhau.
Hùng tâm, đã mất theo lời hát,
Chuyện cũ, còn đeo với rượu bầu.
Mây giúp nhạn sương, mờ bóng nguyệt,
Mưa cho oanh đẹp, cánh mai sầu.
Lầu tây buồn ngắm mùa hương ngát,
Chiều khắp, như rêu cỏ biếc màu.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước chảy về đông khôn trở lại
Tuổi xanh đầu bạc thoáng nhanh sao
Chuyện xưa càng nhớ khi say khước
Chí cả vùi tan lúc điệu cao
Oanh sớm mưa tan hoa rụng hết
Nhạn sương mây phủ ánh trăng hao
Lầu tây buồn ngắm chiều xuân thắm
Khắp chốn xanh rờn cỏ tựa rêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước chảy về đông không trở lại
Mặt hồng tóc bạc đổi thay nhau
Hùng tâm nhụt với ca cao
Chuyện xưa không đợi theo vào cơn say
Mây giúp nhạn sương bay mờ nguyệt
Mưa liền oanh sáng rụng tàn mai
Lầu tây buồn ngóng thời lai
Nơi nơi chiều xuống cỏ thời như rêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời