27/11/2021 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bán tuý
半醉

Tác giả: Tiết Phùng - 薛逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2008 04:01

 

Nguyên tác

水向東流竟不回,
紅顏白髮遞相催。
壯心暗逐高歌盡,
往事空因半醉來。
雲護雁霜籠澹月,
雨連鶯曉落殘梅。
西樓悵望芳菲節,
處處斜陽草似苔。

Phiên âm

Thuỷ hướng đông lưu cánh bất hồi,
Hồng nhan bạch phát đệ tương thôi.
Tráng tâm ám trục cao ca tận,
Vãng sự không nhân bán tuý lai.
Vân hộ nhạn sương lung đạm nguyệt,
Vũ liên oanh hiểu lạc tàn mai.
Tây lâu trướng vọng phương phi tiết,
Xứ xứ tà dương thảo tự đài.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thẳng đường nước chảy về đông
Tóc xanh đầu bạc theo dòng xuôi mau
Hoan ca mềm chí anh hào
Mộng cao chưa trọn tan vào cuộc say
Mây mờ trăng khuất nhạn bay
Mưa giăng oanh hót mai gầy rụng rơi
Chiều xuân lầu vắng ngậm ngùi
Vời trông tám hướng một trời xanh rêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Phùng » Bán tuý