Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 03:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/02/2009 00:32

六街塵

六街塵起鼓冬冬,
馬足車輪在處通。
百役并驅衣食內,
四民長走路岐中。
年光與物隨流水,
世事如花落曉風。
名利到身無了日,
不知今古旋成空。

 

Lục Nhai trần

Lục Nhai trần khởi cổ đông đông,
Mã túc xa luân tại xứ thông.
Bách dịch tịnh khu y thực nội,
Tứ dân trường tẩu lộ kỳ trung.
Niên quang dữ vật tuỳ lưu thuỷ,
Thế sự như hoa lạc hiểu phong.
Danh lợi đáo thân vô liễu nhật,
Bất tri kim cổ toàn thành không.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Đường chia sáu ngả bụi mờ
Ngựa xe rầm rập tít mù ngược xuôi
Áo cơm quanh quẩn chuyện đời
Tứ dân tất tả rối bời nơi nơi
Tháng ngày nước chảy mây trôi
Vinh hoa gió dập mưa vùi tả tơi
Lợi danh trói buộc người đời
Cổ kim thế sự trò cười hư không


Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn Học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cát bụi ồn ào chốn Lục Nhai
Ngựa xe dồ dập khắp phương trời
Việc toàn quanh quẩn vì cơm áo
Người chỉ bơ phờ chạy ngược xuôi
Cảnh vật ngày qua theo nước chảy
Trò đời gió sớm cuốn hoa rơi
Lợi danh bận rộn không ngày dứt
Kim cổ nào hay chỉ hão thôi


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trống thùng thùng Lục Nhai bụi nổi
Ngựa xe tranh rong ruổi lưu thông
Việc toàn lo chạy áo cơm
Người dân xuôi ngược trên đường quanh co
Vì vật chất nương theo dòng nước
Việc đời như hoa lạc gió bay
Thân lo danh lợi hàng ngày
Xưa nay bận rộn nào hay hão huyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời