Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2008 09:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/06/2008 11:40

天津橋春望

津橋春水浸紅霞,
煙柳風絲拂岸斜。
翠輦不來金殿閉,
宮鶯銜出上陽花。

 

Thiên Tân kiều xuân vọng

Tân kiều xuân thuỷ tẩm hồng hà,
Yên liễu phong ty phất ngạn tà.
Thuý liễn bất lai kim điện bế,
Cung oanh hàm xuất Thượng Dương hoa.

 

Dịch nghĩa

Nước mùa xuân dưới cầu Thiên Tân nhuốm ánh ráng đỏ,
Gió thổi nghiêng liễu trong sương khói, phất phơ trên bờ.
Xe biếc chở vua không lại, điện vàng đóng cửa,
Chim oanh ngậm hoa trong cung Thượng Dương bay ra.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nước biếc cầu Tân đãm ráng hường
Nghiêng bờ khói liễu gió vương vương
Biệt tăm xe thúy, cung vàng khép
Oanh ngậm hoa rời mái Thượng Dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xuân, nước cầu Tân đỏ ráng pha,
Bờ nghiêng khói liễu gió tà tà.
Xe vua không đến, cung vàng khép,
Oanh Thượng Dương rời ngậm cánh hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nước xuân rực ánh ráng hồng,
Gió đưa liễu rủ bờ lồng khói sương.
Vắng xe thuý, điện đóng luôn,
Bông hoa oanh ngậm, Thượng Dương ra rồi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước cầu Tân nhuốm màu ráng đỏ
Gió xuân lay liễu rủ bên bờ
Xe không tới, điện khép hờ
Oanh hoa mỏ ngậm bay từ Thượng Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ráng hồng tô ánh nước cầu xuân
Khói liễu bờ sông gió thổi lồng
Điện ngọc xe loan chừng vắng bóng
Oanh bay hoa ngậm Thượng Dương cung


Mưa xuân đỏ sắc ráng pha
Cành dương phơ phất la đà gió tung
Xe loan vắng vẻ điện không
Oanh bay ngậm lấy vẻ hồng Thượng Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời