Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:17

離家後作

世上無媒似我希,
一身惟有影相隨。
出門便作焚舟計,
生不成名死不歸。

 

Ly gia hậu tác

Thế thượng vô môi tự ngã hi,
Nhất thân duy hữu ảnh tương tuỳ.
Xuất môn tiện tác phần chu kế,
Sinh bất thành danh tử bất quy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vô duyên như tớ hiếm trên đời
Một thân, chỉ một chiếc bóng theo
Ra ngõ đốt thuyền làm quyết sách
Không danh lúc sống, chết không về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Như tớ vô duyền, đời hiếm ghê,
Một thân, một bóng cứ lê thê.
Kế hay, ra cửa thuyền thiêu quách,
Sống chẳng thành danh, chết chẳng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẻ vô duyên như tôi hiếm có
Một thân mình bóng có một thôi
Xa nhà thuyền đốt cho rồi
Sống không danh tiếng, chết thôi về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời