Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 08:40

送客其二

行人立馬強盤回,
別字猶含未忍開。
好去出門休落淚,
不如前路早歸來。

 

Tống khách kỳ 2

Hành nhân lập mã cưỡng bàn hồi,
Biệt tự do hàm vị nhẫn khai.
Hảo khứ xuất môn hưu lạc lệ,
Bất như tiền lộ tảo quy lai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người dừng ngựa gượng vui nhìn lại
Chữ biệt ly giữ chẳng nói ra
Chân đi, cầm nước mắt nhoà
Mong ngày về sớm đường xa sẽ gần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gò cương, lữ khách ngoảnh dần dà,
Chữ biệt trong lòng ngại nói ra.
Nơi tốt, chia lìa thôi nhỏ lệ,
Chẳng bằng đường trước sớm về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đi dừng ngựa quay nhìn lại
Chữ biệt ly không nói tạm cầm
Cứ đi dòng lệ không tuôn
Sớm về chứ chẳng như lần trước đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời