Đã băng qua cây cầu sông Lễ
Đường quanh co chưa dễ đến ông
Vùng quê nhà cửa tương đồng
Bỗng hương cây chỉ thơm nồng... ngẩn ngơ

tửu tận tình do tại