Trồng được đôi ba gốc hạnh, đào
Cây tươi hoa tốt đoá vươn cao
Hôm nay chủ mới mời ta ngắm
Hỡi khách quen ta cùng tới nào

tửu tận tình do tại