聞杜鵑其一

碧竿微露月玲瓏,
謝豹傷心獨叫風。
高處已應聞滴血,
山榴一夜幾枝紅。

 

Văn đỗ quyên kỳ 1

Bích can vi lộ nguyệt linh long,
Tạ báo thương tâm độc khiếu phong.
Cao xứ dĩ ưng văn trích huyết,
Sơn lưu nhất dạ kỷ chi hồng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương mờ cành biếc trăng thanh
Đỗ quyên kêu gió riêng đành thương tâm
Xứ cao huyết nhỏ âm thầm
Một đêm lựu núi đỏ hồng cành xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sương thưa cây biếc nguyệt lung linh,
Kêu gió đỗ quyên xót một mình.
Trên núi đã từng nghe nhỏ máu,
Lựu non một tối đỏ bao cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lung linh trăng ẩn hiện cành xanh
Lòng đau cuốc gọi gió một mình
Bao nơi đã từng nghe nhỏ máu
Một đêm lựu núi đỏ mấy cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng lung linh móc thưa cành biếc
Chim cuốc kêu gió tiếp thảm thương
Trên cao giỏ máu nghe rành
Qua đêm lựu núi đỏ cành máu tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời