21/09/2021 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn đỗ quyên kỳ 1
聞杜鵑其一

Tác giả: Ung Đào - 雍陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:24

 

Nguyên tác

碧竿微露月玲瓏,
謝豹傷心獨叫風。
高處已應聞滴血,
山榴一夜幾枝紅。

Phiên âm

Bích can vi lộ nguyệt linh long,
Tạ báo[1] thương tâm độc khiếu phong.
Cao xứ dĩ ưng văn trích huyết,
Sơn lưu nhất dạ kỷ chi hồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương mờ cành biếc trăng thanh
Đỗ quyên kêu gió riêng đành thương tâm
Xứ cao huyết nhỏ âm thầm
Một đêm lựu núi đỏ hồng cành xanh
[1] Cũng là chim đỗ quyên 杜鵑.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Đào » Văn đỗ quyên kỳ 1