曉行道旁杜鵑花

泣露啼紅作麼生?
開時偏值杜鵑聲。
杜鵑口血能多少,
不是征人淚滴成。

 

Hiểu hành đạo bàng đỗ quyên hoa

Khấp lộ đề hồng tác ma sinh?
Khai thì thiên trị đỗ quyên thanh.
Đỗ quyên khẩu huyết năng đa thiểu,
Bất thị chinh nhân lệ chích thành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Than hồng khóc lục cớ vì đâu?
Nở lúc cuốc cao giọng oán sầu.
Cuốc kia máu đỏ dường bao nhỉ,
Chẳng phải chinh nhân nhỏ lệ rầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Khóc hồng, than móc, vì sao
Có nghe chăng tiếng cuốc gào sục sôi
Cuốc kêu tứa máu bao rồi
Không là chinh khách cũng rơi lệ buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khóc lục, than hồng cớ tại đâu
Hoa tươi đang lúc cuốc kêu sầu
Cuốc kêu máu đổ chừng bao nhỉ
Chẳng phải chinh nhân cũng lệ rầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời