詠史詩-成都

杜宇曾為蜀帝王,
化禽飛去舊城荒。
年年來叫桃花月,
似向春風訴國亡。

 

Vịnh sử thi - Thành Đô

Đỗ Vũ tằng vi Thục đế vương,
Hoá cầm phi khứ cựu thành hoang.
Niên niên lai khiếu đào hoa nguyệt,
Tự hướng xuân phong tố quốc vong.


Thành Đô 成都: thủ phủ đất Thục (Tứ Xuyên).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đỗ Vũ xưa là vua nước Thục
Hoá chim bay thủ phủ hoang tàn
Mùa đào về khóc trăng, huyết vỡ
Trước gió xuân gào nước nhà tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đỗ Vũ, Thục xưa vốn cựu hoàng,
Hoá chim bay đến chốn thành hoang.
Năm năm về khóc đào hoa nguyệt,
Nước mất, xuân gào gởi gió sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đỗ Vũ từng là vua nước Thục
Chết hoá ra chim cuốc về thành
Bên hoa kêu mãi dưới trăng
Quốc vong trước ngọn gió xuân tỏ bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỗ Vũ từng là vị Thục hoàng,
Hoá chim bay đến phủ thành hoang.
Hằng năm về khóc trăng đào nở,
Hướng gió xuân kêu nhà nước tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời