Kêu vọng chân trời xa
Oán nhập bông hoa
Đáng thương máu nhỏ nhuộm yên hà
Còn nhớ thu về sương gió lạnh
Từng cậy Tư Hoa

Trăng sáng rọi song sa
Khách mỏi mong nhà
Cố cung xuân sự với ai mà
Lạc lõng đoạn hồn chiêu chẳng được
Thuý lạnh hồng tà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.