子規啼

高林滴露夏夜清,
南山子規啼一聲。
鄰家孀婦抱兒泣,
我獨展轉何時明。

 

Tử quy đề

Cao lâm trích lộ hạ dạ thanh,
Nam sơn tử quy đề nhất thanh.
Lân gia sương phụ bão nhi khấp,
Ngã độc triển chuyển hà thì minh.

 

Dịch nghĩa

Một đêm hè, trời trong, rừng cây cao, móc đang nhỏ giọt,
Từ núi Nam chim cuốc kêu lên một tiếng.
Người đàn bà goá ở nhà bên, ôm con nhỏ khóc,
Ta một mình trằn trọc không ngủ được, mong trời mau sáng.


Tử quy tức chim cuốc, còn gọi là đỗ quyên, đỗ vũ, có nhiều nhất ở đất Thục. Tương truyền vua cuối nước Thục, tên Đỗ Vũ bị nước Tần diệt, linh hồn ông hoá thành chim cuốc, luôn miệng đòi nước.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm hè trong, rừng cao đượm móc
Phía núi Nam chim cuốc vừa kêu
Goá ôm con khóc nhà bên
Mình ta trằn trọc mong đêm mau tàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rừng cao đêm hè lặng giọt sương
Một tiếng cuốc kêu động Nam sơn
Nhà bên goá phụ ôm con khóc
Mình tôi mong trời nhanh sáng hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm tĩnh rừng cao hạt móc rơi
Nam  Sơn cuốc gọi, dạ buồn ơi!
Nhà bên goá phụ ôm con khóc
Trằn trọc ta mong: chốc sáng trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời