聞子規

蜀魄千年尚怨誰,
聲聲啼血向花枝。
滿山明月東風夜,
正是愁人不寐時。

 

Văn tử quy

Thục phách thiên niên thượng oán thuỳ,
Thanh thanh đề huyết hướng hoa chi.
Mãn sơn minh nguyệt đông phong dạ,
Chính thị sầu nhân bất mị thì.

 

Dịch nghĩa

Hồn Thục đế ngàn năm vẫn còn oán hận ai,
Mà mỗi tiếng kêu lại nhỏ máu xuống cành hoa.
Trăng sáng đầy núi trong đêm gió đông,
Chính là lúc người buồn không ngủ được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Ai oán ngàn năm hồn Thục Đế,
Tiếng kêu nhỏ máu xuống đài hoa.
Gió xuân lộng núi đêm trăng sáng,
Là lúc buồn thao thức nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngàn năm nghe oán hồn vua Thục,
Nhỏ xuống cành cây giọt máu hồng.
Gió xuân lộng núi, trăng tròn,
Lúc ai không ngủ đêm buồn chẳng nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nghìn năm hồn Thục hận ai nào !
Từng tiếng, nhành hoa rỏ máu đào.
Trăng sáng đầu non, đông gió thổi,
Sầu nhân này lúc giấc chưa trao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hồn Thục ngàn năm vẫn oán ai
Tiếng kêu nhỏ máu xuống hoa hoài.
Trăng thanh đầy núi đêm đông gió
Chính lúc người buồn chẳng ngủ ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hồn Thục oán ai, ngàn năm qua
Tiếng gào kêu máu, nhỏ cành hoa
Trăng ngời đầy núi, đêm xuân gió
Sầu sao ngủ được, tiếng cuốc xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồn Thục đế ngàn năm vẫn oán
Trên cành hoa ta thán máu rơi
Gió xuân, trăng sáng khắp trời
Người nghe mất ngủ, chơi vơi nỗi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghìn năm hồn Thục hận không nguôi,
Máu nhỏ trên hoa mỗi tiếng gào.
Trăng rọi đầu non cơn gió nhẹ
Người sầu đâu dễ ngủ yên sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời