06/12/2022 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn tử quy
聞子規

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi cao nguyên minh vào 19/12/2008 10:00

 

Nguyên tác

蜀魄千年尚怨誰,
聲聲啼血向花枝。
滿山明月東風夜,
正是愁人不寐時。

Phiên âm

Thục phách thiên niên thượng oán thuỳ,
Thanh thanh đề huyết hướng hoa chi.
Mãn sơn minh nguyệt đông phong dạ,
Chính thị sầu nhân bất mị thì.

Dịch nghĩa

Hồn Thục đế ngàn năm vẫn còn oán hận ai,
Mà mỗi tiếng kêu lại nhỏ máu xuống cành hoa.
Trăng sáng đầy núi trong đêm gió đông,
Chính là lúc người buồn không ngủ được.

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Ai oán ngàn năm hồn Thục Đế,
Tiếng kêu nhỏ máu xuống đài hoa.
Gió xuân lộng núi đêm trăng sáng,
Là lúc buồn thao thức nhớ nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Văn tử quy