15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 15/05/2006 04:23

僕射陂晚望

離人到此倍堪傷,
陂水蘆花似故鄉。
身事未知何日了,
馬蹄唯覺到秋忙。
田園牢落東歸晚,
道路辛勤北去長。
卻羨無愁是沙鳥,
雙雙相趁下斜陽。

 

Bộc Dịch pha vãn vọng

Ly nhân đáo thử bộ kham thương,
Pha thuỷ lô hoa tự cố hương.
Thân sự vị tri hà nhật liễu,
Mã đề duy giác đáo thu mang.
Điền viên lao lạc, đông quy vãn,
Đạo lộ tân cần bắc khứ trường.
Khước tiễn vô sầu thị sa điểu,
Song song tương sấn nhập tà dương.

 

Dịch nghĩa

Khách xa nhà lúc này ngao ngán bội phần,
Đầm nước, hoa lau chẳng khác cảnh quê nhà.
Đời mình chưa biết bao giờ lại rảnh rỗi,
Chỉ biết càng về thu, vó ngựa càng vội vàng.
Vườn ruộng điều tàn, về đông đã muộn,
Đường xá vất vả, lên bắc cũng xa.
Thà như những cánh chim ngoài bãi cát chẳng biết buồn là gì,
Từng đôi theo nhau bay về trong bóng xế tà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Ly biệt qua đây lại chạnh thương,
Hoa lau nước vũng tựa quê hương.
Tấm thân nào lúc không vướng vít,
Vó ngựa sang thu đã vội vàng.
Nhìn lại vườn đông buồn cỏ rủ,
Trẩy lên cõi bắc ngại đường trường.
Nghĩ ra sướng nhất đàn chim bãi,
Về tối từng đôi rẽ bóng dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Khách đến nơi này dạ xót xa
Hoa lau đầm nước giống quê nhà
Tấm thân đâu dễ thung dung được
Vó ngựa thu về giục giã qua
Chậm trễ sang đông vườn ruộng xác
Nhọc nhằn lên bắc nẻo đường xa
Kìa loà chim bãi không lo lắng
Bay sáng từng đôi vượt nắng tà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngắm cảnh chiều trên đầm Bộc Dịch

Ly biệt qua đây lại chạnh thương,
......
Về tối từng đôi rẽ bóng dương.

Bản dịch thơ này của Nguyễn Bích Ngô
theo Thơ Đường của NXB Thanh Niên,Kiều Văn tuyển chọn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Qua đây khách chạnh sầu bi,
Bông lau, nước bãi khác gì cảnh quê.
Bao giờ rỗi rảnh quay về,
Vào thu vó ngựa cũng nghe vội vàng
Đông sang vườn ruộng điêu tàn,
Đường lên mạn bắc nguy nàn xa xôi.
Ước gì như cánh chim trời,
Nương theo bóng xế từng đôi bay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đến đây ngao ngán khách phương xa
Đầm nước hoa lau giống cảnh nhà.
Chưa biết bao giờ mình rảnh rổi
Tưởng chừng thu lại ngựa bôn ba.
Điêu tàn vườn ruộng đông đà muộn
Vất vả lộ đường bắc lại xa.
Thà được như chim vui  bãi cát
Nhởn nhơ từng cặp lượn chiều tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xa nhà, đau xót đến đây,
Hoa lau, đầm nước, cảnh đầy giống quê.
Thân này chưa biết ngày về,
Vó câu, chỉ biết não nề thu sang.
Về đông, vườn ruộng muộn màng,
Đường lên phía bắc muôn vàn xa xôi.
Thảnh thơi, bãi cát chim chơi,
Nắng chiều, từng cặp sóng đôi lưng trời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách xa nhà đến càng sầu nhớ
Cảnh đầm lau như ở quê nhà
Việc mình chưa biết có qua
Vó câu biết chắc thu qua rộn ràng
Vườn khô héo đông sang quá muộn
Lên bắc thì không muốn đường xa
Sướng thay chim bãi phù sa
Chiều về từng cặp la đà bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời