Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2014 13:14

芳草

芳草和煙暖更青,
閑門要路一時生。
年年點檢人間事,
唯有春風不世情。

 

Phương thảo

Phương thảo hoà yên noãn cánh thanh,
Nhàn môn yếu lộ nhất thì sinh.
Niên niên điểm kiểm nhân gian sự,
Duy hữu xuân phong bất thế tình.

 

Dịch nghĩa

Có khói ấm hoà hợp nên cỏ thơm xanh thêm,
Dù trong sân nhà hay ngoài đường, cỏ thơm đều mọc tốt.
Hàng năm kiểm điểm sự việc ở cõi đời,
Chỉ có gió xuân không vị tình ai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ thơm xanh nhờ hoà khói ấm
Trong sân nhà, ngoài xóm đều sinh
Mỗi năm kiểm điểm sự tình
Gió xuân duy nhất không khuynh bên nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khói ấm, cỏ thơm hợp tốt tươi
Sân nhà, đường cái mùa sinh sôi.
Việc người kiểm điểm theo năm tháng
chỉ gió xuân không theo thói đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời