23/10/2021 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phương thảo
芳草

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:14

 

Nguyên tác

芳草和煙暖更青,
閑門要路一時生。
年年點檢人間事,
唯有春風不世情。

Phiên âm

Phương thảo hoà yên noãn cánh thanh,
Nhàn môn yếu lộ nhất thì sinh.
Niên niên điểm kiểm nhân gian sự,
Duy hữu xuân phong bất thế tình.

Dịch nghĩa

Có khói ấm hoà hợp nên cỏ thơm xanh thêm,
Dù trong sân nhà hay ngoài đường, cỏ thơm đều mọc tốt.
Hàng năm kiểm điểm sự việc ở cõi đời,
Chỉ có gió xuân không vị tình ai.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ thơm xanh nhờ hoà khói ấm
Trong sân nhà, ngoài xóm đều sinh
Mỗi năm kiểm điểm sự tình
Gió xuân duy nhất không khuynh bên nào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Phương thảo