溫泉

一條春水漱莓苔,
幾繞玄宗浴殿回。
此水貴妃曾照影,
不堪流入舊宮來。

 

Ôn Tuyền

Nhất điều xuân thuỷ sấu môi đài,
Kỷ nhiễu Huyền Tông dục điện hồi.
Thử thuỷ Quý Phi tằng chiếu ảnh,
Bất kham lưu nhập cựu cung lai.

 

Dịch nghĩa

Một dải nước xuân chảy qua rửa lớp rêu,
Chảy vòng quanh từ điện tắm của Đường Huyền Tông ra.
Dòng nước này xưa Dương Quý Phi từng soi bóng,
(Nay) chẳng cam lòng chảy vào nơi cung ngày trước.


Ôn Tuyền: suối nước nóng ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn, đời Thịnh Đường chảy qua cung Hoa Thanh của Đường Huyền Tông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nước xuân một dải rửa rêu mờ,
Quanh quẩn Huyền Tông điện tắm về.
Quý Phi dòng ấy từng soi bóng,
Nào muốn chảy vào điện cũ kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Nước xuân trôi rửa lớp rêu rong,
Chảy vòng quanh điện tắm Huyền Tông.
Nơi ấy Quý Phi từng soi bóng,
Trôi vào cung cũ chẳng cam lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một suối xuân qua rong rêu ấm
Vào Huyền tông điện tắm quanh co
Phi từng soi bóng bên bờ
Nay không đành chảy lững lờ cung xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng xuân một dải gội rêu xanh,
Điện tắm Huyền Tông suối lượn quanh.
Nước biếc Quí Phi từng rọi bóng,
Cung xưa chảy lại dạ khôn đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời