20/06/2024 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôn Tuyền
溫泉

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 07:37

 

Nguyên tác

一條春水漱莓苔,
幾繞玄宗浴殿回。
此水貴妃曾照影,
不堪流入舊宮來。

Phiên âm

Nhất điều xuân thuỷ[1] sấu môi đài,
Kỷ nhiễu Huyền Tông dục điện[2] hồi.
Thử thuỷ Quý Phi tằng chiếu ảnh,
Bất kham lưu nhập cựu cung[3] lai.

Dịch nghĩa

Một dải nước xuân chảy qua rửa lớp rêu,
Chảy vòng quanh từ điện tắm của Đường Huyền Tông ra.
Dòng nước này xưa Dương Quý Phi từng soi bóng,
(Nay) chẳng cam lòng chảy vào nơi cung ngày trước.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nước xuân một dải rửa rêu mờ,
Quanh quẩn Huyền Tông điện tắm về.
Quý Phi dòng ấy từng soi bóng,
Nào muốn chảy vào điện cũ kia.
Ôn Tuyền: suối nước nóng ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn, đời Thịnh Đường chảy qua cung Hoa Thanh của Đường Huyền Tông.


[1] Ý nói nước suối ấm như nước mùa xuân.
[2] Điện để tắm của Đường Huyền Tông ở cung Hoa Thanh.
[3] Chỉ cung Hoa Thanh, đời Vãn Đường (tác giả sống) đã bị An Lộc Sơn tàn phá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Ôn Tuyền