灞上感別

灞水何人不別離,
無家南北倚空悲。
十年此路花時節,
立馬沾襟酒一卮。

 

Bá thượng cảm biệt

Bá thuỷ hà nhân bất biệt ly,
Vô gia nam bắc ỷ không bi.
Thập niên thử lộ hoa thì tiết,
Lập mã triêm khâm tửu nhất chi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ sông Bá ai không ly biệt
Bắc rồi nam đau xót không nhà
Mười năm qua mùa hoa đường ấy
Dừng ngựa đây nâng chén lệ sa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai không tiễn nhau bờ sông Bá
Lặng lẽ buồn của kẻ không nhà
Mười năm vào dịp nở hoa
Ngựa dừng, nâng chén, lệ sa đẫm bào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông Bá ai không giã biệt sầu
Bắc nam lưu lạc cửa nhà đâu.
Mười năm đường đó mùa hoa nở
dừng ngựa, lệ rơi, rượu một bầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Bá ai nào chẳng biệt ly,
Lang thang nam bắc khiến sầu bi.
Mười năm qua đó mùa hoa nở,
Chén rượu khăn dầm ngựa khó đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời