Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/12/2007 08:51 bởi Vanachi
Vô Muộn 無悶, tăng nhân đời Đường.