暮春送人

折柳亭邊手重攜,
江煙澹澹草萋萋。
杜鵑不解離人意,
更向落花枝上啼。

 

Mộ xuân tống nhân

Chiết liễu đình biên thủ trọng huề,
Giang yên đạm đạm thảo thê thê.
Đỗ quyên bất giải ly nhân ý,
Cánh hướng lạc hoa chi thượng đề.

 

Dịch nghĩa

Bẻ cành liễu bên đình cầm đi nặng nề,
Hơi nước trên sông mờ mờ, trên bờ cỏ mọc um tùm.
Chim đỗ quyên không hiểu được lòng người,
Lại còn nhìn hoa rụng kêu khóc trên cành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Vin liễu giơ tay mãi cạnh đình,
Khói sông nhàn nhạt cỏ xanh xanh.
Đỗ quyên chẳng nghĩ người ly biệt,
Lại cứ kêu hoa rụng dưới cành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bẻ liễu bên đình chẳng muốn rời
Khói sông thấp thoáng cỏ xanh tươi
Đỗ quyên chẳng hiểu người ly biệt
Lại hướng cành kêu để hoa rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bẻ liễu bên đình vẫy mỏi tay
Khói sông mờ mịt cỏ xanh thay
Đỗ quyên đâu hiểu sầu ly biệt
Trông cánh hoa rơi gọi cả ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyên An

Quán khách vin cành nghe liễu nặng
Khói nước sông mờ cỏ rậm thay
Chim quyên không hiểu lòng đưa tiễn
Than chi hoa rụng khóc cảnh này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời