虞美人

君王意氣盡江東,
賤妾何堪入漢宮。
碧血化為江上草,
花開更比杜鵑紅。

 

Ngu mỹ nhân

Quân vương ý khí tận Giang Đông,
Tiện thiếp hà kham nhập Hán cung.
Bích huyết hoá vi giang thượng thảo,
Hoa khai cánh tỷ đỗ quyên hồng.

 

Dịch nghĩa

Quân vương khí tuyệt (chết) tại Giang Đông,
Tiện thiếp làm sao vào được Hán cung.
Máu xanh hoá thành cỏ trên bãi sông,
Hoa nở ra đỏ như màu của hoa đỗ quyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Quân vương khí hết tại Giang Đông,
Tiện thiếp sao vào được Hán cung.
Huyết chuyển màu xanh, thành cỏ bãi,
Nở hoa màu giống đỗ quyên hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cô Phong

Lòng chàng muốn tới Giang Đông
Thân này thiếp chẳng hề mong Hán phòng
Máu hồng xanh cỏ ven sông
Bốn mùa hoa nở cánh hồng Đỗ Quyên

14.00
Trả lời