24/09/2021 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu mỹ nhân
虞美人

Tác giả: Hứa thị - 許氏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2007 22:54

 

Nguyên tác

君王意氣盡江東,
賤妾何堪入漢宮。
碧血化為江上草,
花開更比杜鵑紅。

Phiên âm

Quân vương ý khí tận Giang Đông,
Tiện thiếp hà kham nhập Hán cung.
Bích huyết hoá vi giang thượng thảo,
Hoa khai cánh tỷ đỗ quyên hồng.

Dịch nghĩa

Quân vương khí tuyệt (chết) tại Giang Đông,
Tiện thiếp làm sao vào được Hán cung.
Máu xanh hoá thành cỏ trên bãi sông,
Hoa nở ra đỏ như màu của hoa đỗ quyên.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Quân vương khí hết tại Giang Đông,
Tiện thiếp sao vào được Hán cung.
Huyết chuyển màu xanh, thành cỏ bãi,
Nở hoa màu giống đỗ quyên hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa thị » Ngu mỹ nhân