夜坐聽杜鵑

半啟書扃雨後天,
一畦種竹一盆蓮。
秀淵搖定湖中月,
羅堞稠疏樹杪煙。
革弊不能毗國主,
起衰何以繼吾先。
世途傾昃門風薄,
獨坐嚴更聽杜鵑。

 

Dạ toạ thính đỗ quyên

Bán khải thư quynh vũ hậu thiên,
Nhất huề chủng trúc nhất bồn liên.
Tú uyên dao định hồ trung nguyệt,
La điệp trù sơ thụ diểu yên.
Cách tệ bất năng tỳ quốc chúa,
Khởi suy hà dĩ kế ngô tiên.
Thế đồ khuynh trắc môn phong bạc,
Độc toạ nghiêm canh thính đỗ quyên.

 

Dịch nghĩa

Sau trận mưa, mở hé cửa phòng sách,
Một bồn trồng cúc, một chậu trồng sen.
Ánh mặt trăng long lanh dưới đáy hồ Tú Uyên,
Khói ngọn cây nhặt thưa trên thành đất Đại La.
Không thể giúp nhà vua thay đổi tệ tục,
Lấy gì nối gia tiên chống đỡ vận suy.
Đường đời trắc trở, cảnh nhà đơn bạc,
Đêm vắng, ngồi nghe tiếng đỗ quyên.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Phòng sách sau mưa cửa lỏng then
Một vườn trồng cúc một bồn sen
Hồ sâu sóng gợn lay trăng sáng
Tường nhỏ cây um như khói lên
Ra sức giúp gì cho quốc chủ
Buồn lòng khó nối được gia tiên
Đường đời nghiêng ngả cửa lùa gió
Ngồi suốt canh dài nghe đỗ quyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phòng sách mưa xong hé cửa nhìn,
Một vồng trồng cúc, một bồn sen.
Tú Uyên nước động trăng in đáy,
La điệp cây lồng khói toả trên.
Đổi tệ chẳng hay phò thánh chúa,
Cứu suy khó nỗi học gia tiên.
Đường đời nghiêng ngửa, nhà đơn bạc,
Đêm vắng ngồi nghe tiếng đỗ quyên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đọc sách sau mưa mở cửa phòng,
Một bồn trồng cúc chậu sen trồng.
Tú Uyên lóng lánh hồ trăng sáng,
Đất Đại La cây ngọn khói lồng.
Không thể giúp vua thay tệ tục,
Khó theo chí tổ vận suy vong.
Đường đời trắc trở, nhà đơn bạc,
Đêm vắng, ngồi nghe tiếng đỗ quyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Song thơ hé mở trông trời,
Bồn sen, luống cúc hiên ngoài thấp tho.
Tú uyên trăng loáng gương hồ.
Thành La phơ phất khói mờ rặng cây.
Kinh luân nghĩ thẹn mình thay,
Nối nhà, giúp nước, chưa hay chước gì.
Đường đời lắm nỗi khắt khe,
Canh dài bóng chiếc ngồi nghe quyên gào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời