Dạ toạ thính đỗ quyên

Bán khải thư quynh vũ hậu thiên,
Nhất huề chủng cúc nhất bồn liên.
Tú uyên dao định hồ trung nguyệt,
La diệp trù sơ thụ diểu yên.
Cách tệ bất năng tỳ quốc chủ,
Khởi suy hà dĩ kế ngô tiên.
Thứ đồ khuynh trắc môn phong bạc,
Độc toạ nghiêm canh thính đỗ quyên.

 

Dịch nghĩa

Sau trận mưa, mở hé cửa phòng sách,
Một bồn trồng cúc, một chậu trồng sen.
Ánh mặt trăng long lanh dưới đáy hồ Tú Uyên,
Khói ngọn cây nhặt thưa trên thành đất Đại La.
Không thể giúp nhà vua thay đổi tệ tục,
Lấy gì nối gia tiên chống đỡ vận suy.
Đường đời trắc trở, cảnh nhà đơn bạc,
Đêm vắng, ngồi nghe tiếng đỗ quyên.


Nguồn:
1. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
2. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập III, NXB Văn hoá, Viện Văn học, Hà Nội, 1963

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Phòng sách sau mưa cửa lỏng then
Một vườn trồng cúc một bồn sen
Hồ sâu sóng gợn lay trăng sáng
Tường nhỏ cây um như khói lên
Ra sức giúp gì cho quốc chủ
Buồn lòng khó nối được gia tiên
Đường đời nghiêng ngả cửa lùa gió
Ngồi suốt canh dài nghe đỗ quyên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phòng sách mưa xong hé cửa nhìn,
Một vồng trồng cúc, một bồn sen.
Tú Uyên nước động trăng in đáy,
La điệp cây lồng khói toả trên.
Đổi tệ chẳng hay phò thánh chúa,
Cứu suy khó nỗi học gia tiên.
Đường đời nghiêng ngửa, nhà đơn bạc,
Đêm vắng ngồi nghe tiếng đỗ quyên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đọc sách sau mưa mở cửa phòng,
Một bồn trồng cúc chậu sen trồng.
Tú Uyên lóng lánh hồ trăng sáng,
Đất Đại La cây ngọn khói lồng.
Không thể giúp vua thay tệ tục,
Khó theo chí tổ vận suy vong.
Đường đời trắc trở, nhà đơn bạc,
Đêm vắng, ngồi nghe tiếng đỗ quyên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời