聞杜鵑其二

蜀客春城聞蜀鳥,
思歸聲引未歸心。
卻知夜夜愁相似,
爾正啼時我正吟。

 

Văn đỗ quyên kỳ 2

Thục khách xuân thành văn Thục điểu,
Tư quy thanh dẫn vị quy tâm.
Khước tri dạ dạ sầu tương tự,
Nhĩ chính đề thời ngã chính ngâm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách nghe chim Thục bên thành
Xa quê thấm những âm thanh gọi về
Đêm đêm người vật tái tê
Những khi chim khóc, tôi se tiếng buồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành xuân khách Thục nghe chim Thục,
Tiếng giục về quê, về chẳng cầm.
Lại biết đêm đêm sầu vẫn thế,
Mày kêu là chính lúc tao ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của P.C

Thành xuân khách Thục nghe chim Thục
Hát "Tư quy dẫn" chẳng quy tâm
Sao biết đêm đêm cùng sầu thảm?
Nên kêu cùng lúc với ta ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách thành nghe chim kêu xứ Thục
Chạnh nhớ mà chưa được về nhà
Biết sầu đêm sẽ xảy ra
Lúc mi khởi hót thì ta ngâm bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời