Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 08:40

送客其一

與君同在少年場,
知己蕭條壯士傷。
可惜報恩無處所,
卻提孤劍過咸陽。

 

Tống khách kỳ 1

Dữ quân đồng tại thiếu niên trường,
Tri kỹ tiêu điều tráng sĩ thương.
Khả tích báo ân vô xứ sở,
Khước đề cô kiếm quá Hàm Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thời tuổi trẻ với anh còn đó
Tráng sĩ thương tri kỹ xác xơ
Báo ân, trân trọng nơi đâu
Hàm Dương một kiếm thân côi qua về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cùng ông, thưở nhỏ sống đồng hương,
Tráng sĩ, tri âm luống thảm thương.
Đáng tiếc, báo ân không có chỗ,
Ngại cầm cô kiếm vượt Hàm Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cùng với ông sống thời niên thiếu
Nay thương ông suy yếu tráng niên
Ơn vua muốn báo không nên
Cô đơn mang kiếm về miền Hàm Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời