Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 08:38

訪友人幽居其二

莎深苔滑地無塵,
竹冷花遲剩駐春。
盡日弄琴誰共聽,
與君兼鶴是三人。

 

Phỏng hữu nhân u cư kỳ 2

Toa thâm đài hoạt địa vô trần,
Trúc lãnh hoa trì thặng trú xuân.
Tận nhật lộng cầm thuỳ cộng thính,
Dữ quân kiêm hạc thị tam nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất không bụi cỏ dày rêu ướt
Cố níu xuân trúc mượt hoa khoe
Suốt ngày đàn lộng ai nghe
Anh, tôi và hạc sắt se ba người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rêu trơn đất sạch cỏ đan ngời,
Trúc lạnh hoa nài xuân ở chơi.
Đàn lộng cả ngày ai thưởng thức,
Cùng ông với hạc thảy ba người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất không bụi rêu trơn cỏ rậm
Tre lạnh tanh hoa chậm níu xuân
Ai nghe lồng lộng tiếng đàn
Tôi ông và hạc tam nhân rõ ràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch thơ

Hoang mạc bụi rêu trơn vờn ẩm
Kéo cành xuân trúc hoa nồng đậm
Đàn gãy thâu canh tri âm thấu
Người,ta, chim hạc tam nhân ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời